Lektorzy 2021/22 - uczestnicy

0%
 • Drodzy Studenci,

  niniejsza ankieta została przygotowana przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). NAWA została powołana przez polski rząd w październiku 2017 r. w celu wzmocnienia potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego poprzez wspieranie międzynarodowej wymiany i współpracy akademickiej oraz w celu promowania języka i kultury polskiej za granicą.

  Lektorat języka polskiego, w którym uczestniczyliście w roku akademickim 2021/2022 był prowadzony przez lektorkę lub lektora zakontraktowanych przez NAWA.

  W tej anonimowej ankiecie pytamy przede wszystkim o Wasze opinie na temat lektoratu; informacja zwrotna jest dla nas ważnym elementem dbania o wysoką jakość lektoratów. Głównym odbiorcą wyników badania jest NAWA, wybrane rezultaty badania zostaną przekazane także lektorom.

  Wypełnienie ankiety zajmuje około 5 minut.

  Z góry dziękujemy za udział w ewaluacji kursu.

  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

  ----------------------------------------------------------

  Dear Students,

  this survey was prepared by the Polish National Agency for Academic Exchange (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, NAWA). NAWA was established by the Polish government in October 2017 to strengthen the potential of Polish science and higher education by supporting international exchange and cooperation, and to promote Polish language and culture abroad.

  The Polish language course in which you participated in the academic year 2021/2022 was conducted by a teacher contracted by NAWA.

  Through this anonymous survey, we would like to know your opinion about the course; the feedback is a crucial element for us to ensure the high quality of our courses. The main recipient of the survey is NAWA, selected results will be presented also to teachers.

  It takes about 5 minutes to complete the survey.


  Thank you for your participation in the course evaluation,

  The Polish National Agency for Academic Exchange

Ładowanie
Ładowanie...