Ankieta nt. krajowej strategii umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki

 • Szanowni Państwo, prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety opracownej przez NAWA w ramach przygotowań do prac nad strategią umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego i nauki. Celem ankiety jest zebranie opinii środowiska na temat kluczowych trendów, priorytetów i zagrożeń związanych z umiędzynarodowieniem.
  Dziękujemy bardzo za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.

 • Typ podmiotu, który reprezentuję:

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Pełniona funkcja w podmiocie:

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Wielkość podmiotu pod względem liczby osób zatrudnionych

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Województwo

Ładowanie
Ładowanie...